arrow_upward arrow_upward

Disclaimer voor www.ebikegelderland.nl

eBike Gelderland, hierna te noemen EBG, verleent u hierbij toegang tot www.ebikegelderland.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

EBG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

EBG spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EBG.

In het bijzonder zijn alle prijzen of aanbiedingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EBG nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EBG.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van eBike Gelderland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

EBG – Juli 2015

Wij hebben een ruim aanbod aan verschillende fietsen. Bekijk snel of er iets naar uw wens tussen zit.

Wilt u een E-Bike huren? Of liever een scooter? Wij helpen u graag op met onze persoonlijke service.

Wij hebben een eigen werkplaats waar vakbekwame monteurs uw E-Bike en fiets kunnen onderhouden.

E-Bike Gelderland - Balie
E-Bike Gelderland - Werkplaats
E-Bike Gelderland
E-Bike Gelderland
E-Bike Gelderland
E-Bike Gelderland - Werkplaats
E-Bike Gelderland - Werkplaats
E-Bike Gelderland - Balie
Wilt u graag een persoonlijk advies over uw E-Bike of fiets?
E-Bike Gelderland

aa